1473215108 facebook    youtube 200 1473215126 instagram 

1 Baantie over is geen snelheidswedstrijd, alles draait om originaliteit.
2 Deelname aan dit evenement is uitsluitend en alleen op eigen risico.
3 Het is ten strengste verboden om in het rennerskwartier en op de parkeerplaats te crossen met Auto’s, quads, motors, bromfietsen, e.d.
4 In het rennerskwartier geldt een snelheidsbeperking van 5 km/u (stapvoets!) voor alle voertuigen! Ook mogen er geen proefritten, afstellingscontroleritten e.d. worden gemaakt. Wij rekenen op uw medewerking om de veiligheid van kinderen en voetgangers te waarborgen
5 In geval van pech op het circuit, dient de bestuurder in of bij het voertuig te blijven. Hij moet er wachten op de instructie van een baancommissaris.
6 Deelnemers die tijdens het verloop van de wedstrijd alcohol nuttigen, worden onmiddellijk uitgesloten voor verdere deelname.
7 Elke deelnemer in een auto moet minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. In en aan de auto mag geen glas aanwezig zijn. Rijbewijs tonen is verplicht! Veiligheidsgordel, verstevigingsbeugel en veiligheidshelm zijn verplicht.
8 Deelnemers jonger dan 18 jaar rijden in een aparte jeugdklasse.
9 Bij binnenkomst rennerskwartier wordt ieder voertuig gekeurd op veiligheid.
10 Bij binnenkomst rennerskwartier moet iedere deelnemer deze reglementen ondertekenen en het startgeld betalen volgens aangegeven feestlutten.nl
11 Bij wangedrag kan de organisatie besluiten tot uitsluiting aan verdere deelname.
12 Afbraakmateriaal mag tegen vergoeding in overleg met de organisatie ter plaatse worden achtergelaten of in een afvalcontainer worden gestort.
13 Het aantal ronden per onderdeel wordt ter plaatse door de organisatie bepaald.
14 Door de baancommissarissen worden een 3 tal verschillende vlaggen gehanteerd Groene vlag: startvlag en sein parcours veilig Gele vlag: voorzichtig, uitkijken er is ergens iets aan hand op het parcours. Rode vlag: Direct stoppen, gevaar!

15 Het nuttigen van alcohol, drugs en/ of andere verdovende middelen zijn ten strengste verboden. Als de organisatie of een van de vrijwilligers dit ziet wordt u van het terrein verwijderd.

 

Lutten Vlagt 500px

 

logo fris over drank 

Ga naar boven