1473215108 facebook    youtube 200 1473215126 instagram 

1 Baantie over is geen snelheidswedstrijd, alles draait om originaliteit.
2 Deelname aan dit evenement is uitsluitend en alleen op eigen risico.
3 Het is ten strengste verboden om in het rennerskwartier en op de parkeerplaats te crossen met Auto’s, quads, motors, bromfietsen, e.d.
4 In het rennerskwartier geldt een snelheidsbeperking van 5 km/u (stapvoets!) voor alle voertuigen! Ook mogen er geen proefritten, afstellingscontroleritten e.d. worden gemaakt. Wij rekenen op uw medewerking om de veiligheid van kinderen en voetgangers te waarborgen
5 In geval van pech op het circuit, dient de bestuurder in of bij het voertuig te blijven. Hij moet er wachten op de instructie van een baancommissaris.
6 Deelnemers die tijdens het verloop van de wedstrijd alcohol nuttigen, worden onmiddellijk uitgesloten voor verdere deelname.
7 Elke deelnemer in een auto moet minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. In en aan de auto mag geen glas aanwezig zijn. Rijbewijs tonen is verplicht! Veiligheidsgordel, verstevigingsbeugel en veiligheidshelm zijn verplicht.
8 Deelnemers jonger dan 18 jaar rijden in een aparte jeugdklasse.
9 Bij binnenkomst rennerskwartier wordt ieder voertuig gekeurd op veiligheid.
10 Bij binnenkomst rennerskwartier moet iedere deelnemer deze reglementen ondertekenen en het startgeld betalen volgens aangegeven feestlutten.nl
11 Bij wangedrag kan de organisatie besluiten tot uitsluiting aan verdere deelname.
12 Afbraakmateriaal mag tegen vergoeding in overleg met de organisatie ter plaatse worden achtergelaten of in een afvalcontainer worden gestort.
13 Het aantal ronden per onderdeel wordt ter plaatse door de organisatie bepaald.
14 Door de baancommissarissen worden een 3 tal verschillende vlaggen gehanteerd Groene vlag: startvlag en sein parcours veilig Gele vlag: voorzichtig, uitkijken er is ergens iets aan hand op het parcours. Rode vlag: Direct stoppen, gevaar!

15 Het nuttigen van alcohol, drugs en/ of andere verdovende middelen zijn ten strengste verboden. Als de organisatie of een van de vrijwilligers dit ziet wordt u van het terrein verwijderd.

 

Baantie Over zal in 2020 plaats vinden op 27 april - Koningsdag in een weiland achter de Zwarte dijk, ingang t.h.v. nummer 36.

De inschrijving is open. 

Crossmotoren en quads 9-15 jaar
Crossmotoren en quads vanaf 16 jaar
Crossauto's 18+ en in bezit van rijbewijs 
Specials
Sprinters

De start zal rond 11.00 uur zijn. Het rennerskwartier is vanaf 10 uur geopend.

De reglementen van Baantie Over zijn hier te lezen, of download ze hier.
Voor de deelnemers: Download het reglement, print het uit en neem deze ingevuld  en ondertekend mee naar de baan.

Baantie Over

Hieronder vindt u het programma van feestweek(end) Lutten 2022. Er kunnen zich wijzigingen voordoen.
 
Vrijdag 6 mei.
20.30 uur: Cafe de Tent.
Met live muziek van Random Five. Vorig jaar hadden we een samenwerking met hen tijdens het Random Live Festival. Natuurlijk zullen we weer zoveel mogelijk een cafesfeer creeëren in de tent. Tijdens deze avond zijn er tijdens de verloting een aantal leuke prijsjes te winnen. Lootjes kosten 1 euro - 6 voor 5 euro, contant betalen.
Entree: € 5,00

Zaterdag 7 mei.
17.30 uur: Oranjerit.
Zoals ieder jaar zet de familie Altena uit Lutten een mooie puzzelrit voor ons uit.
Deelname: € 6,00 per auto.

21.00 uur: JetSet Live  & Beatcrooks.
Een te gek optreden van deze 2 populaire bands/acts in onze feesttent.
Entree: voor 22.00 uur: € 10,00 | na 22.00 uur: € 15,00.
 
Zondag 8 mei.
16.00 uur: DorpsBBQ.
Een gezellige middag met een barbecue. Wij zorgen voor barbecues, vlees, salades, fruit en stokbrood. Jullie mogen het zelf bakken. Exclusief drankjes. Aanmelden vooraf verplicht. Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen hier op de site. Opgeven voor de barbecue kan tot en met zondag 1 mei.
Entree: € 12,50, basisschool : € 7,50.

19.00 uur: Pubquiz.
Voor de pubquiz hoeft u zich niet aan te melden. Wilt u alleen barbecueën en niet aan de pubquiz deelnemen of andersom. Dit kan uiteraard. Aan de pubquiz zijn geen kosten verbonden.
 
Maandag 9 mei.
20.00 uur: LutterBingo.
De bingo waarbij er mooie prijzen te winnen zijn, waaronder een Tv, tablet en meer.
Deelnamekosten voor alle rondes inclusief superronde: € 10,00.
 
website RandomFive logo zwart 1200x600  website logo beatcrooks  website logo Jetset 

Hieronder vindt u informatie over de Lutten Run.

Parcours record : 5km Heren - Rick Bennink - 17:52 min (2018)
Parcours record : 5km Dames - Geke Tempelman - 23:33 min (2018)

Het programma zal er als volgt uit komen te zien:

18.00 uur - Start groep 3/4
 - Start groep 5/6
 - Start groep 7/8
18.45 uur - Start Fakkelrun 5 kilometer
19.30 uur - Prijsuitreiking 5 kilometer

De startnummers kunnen tot een half uur vóór de start opgehaald worden bij ProRege bij de start. De start is bij de kruising Anerweg Noord en de Zwarte Dijk.
Opgeven is mogelijk vanaf begin maart hier op de site.

Inschrijven via de website is een tijdsbesparing bij het afhalen van de startnummers.
DUS ALLEMAAL IN TRAINING EN GEEF JE METEEN OP VOOR DE LUTTENRUN!!!!

Routes

5 km - vernieuwde route (2018) 

De route was de laatste jaren 120m te kort. Daarom is er besloten de lus van kamperfoeliestraat er bij aan te doen.

Route vergroot fb site

Start Anerweg noord - zwarte dijk - kiezelweg - semmelingsdijk - anerweg noord - zwarte dijk - meidoornstraat - ribesstraat - esdoornstraat - voetpad bij trapveldje - voetpad langs waterleiding - ahornstraat - esdoornstraat - meidoornstraat - kamperfoelistraat - meidoornstraat - goudenregenstraat - anerweg noord - finish.

1,2 km Kidsrun

route 1 2km

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake "bewaarneming" is niet van toepassing op overeenkomsten tussen de feestcommissie (Oud)-Lutten en gebruikers van de garderobe.
2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van € 1 per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu's. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 50 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en de feestcommissie (Oud)-Lutten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 50.
3. De feestcommissie (Oud)-Lutten is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. De feestcommissie (Oud)-Lutten behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart de feestcommissie (Oud)-Lutten van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van de Feestcommissie (Oud)-Lutten. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van € 1 per item.
5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal de feestcommissie (Oud)-Lutten zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is de feestcommissie (Oud)-Lutten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
6. Uiteraard zal de feestcommissie (Oud)-Lutten zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. De feestcommissie (Oud)-Lutten kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
7. De feestcommissie (Oud)-Lutten is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van 'Feestcommissie (Oud)-Lutten' is te allen tijde beperkt tot € 50 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan)

Lutten Vlagt 500px

 

logo fris over drank 

Youtube link

youtube 200

 

CPDF PinnenJaGraag Poster A4 Liggend

Ga naar boven